Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ


Παύση της λειτουργίας υπηρεσιών και οργανικών μονάδων και έναρξη της πλήρους λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.).

 Στο  ΦΕΚ 4511 τ. Β΄/15-10-2018 δημοσιεύθηκε η αριθμ. Φ.351.1/ 49/167596/E3/08-10-2018 Υπουργική Απόφαση: «Παύση της λειτουργίας υπηρεσιών και οργανικών μονάδων και έναρξη της πλήρους λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

Κενά Μουσικών Σχολείων

Στον παρακάτω σύνδεσμο περιέχονται Οργανικά Κενά από   Μουσικά Σχολεία που έχουν σταλεί με e-mail στη ΔΔΕ Χανίων


Επειδή ενδέχεται να μην μας σταλούν στοιχεία από όλα τα Μουσικά Σχολεία παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των Μουσικών σχολείων ή των αντίστοιχων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Επιπλέον όσοι υπηρετούν σε σχολεία  να παρακολουθούν τα e-mail των σχολείων τους.