Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018

Διαδικασία υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης Οικογενειακής Κατάστασης μονίμων εκπαιδευτικών

Παρακαλούμε, όλους τους μόνιμου  εκπαιδευτικούς που μισθοδοτούνται από τη ΔΔΕ Χανίων (οργανική τοποθέτηση ή στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Χανίων), να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης Οικογενειακής Κατάστασης, για το σχολικό έτος 2018-19.
Η υποβολή της Δήλωσης και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, θα γίνει στο Δ/ντή-Δ/ντρια του Σχολείου.