Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

Παράταση θητείας στελεχών εκπαίδευσης

Παράταση θητείας Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων.
Η απόφαση

Έκπτωση 50% στα εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν στα νησιά, για να επιστρέψουν στην έδρα τους

Δεδομένου ότι η απόφαση απόλυσης θα εκδοθεί 2 Ιουλίου 2018 η έκπτωση θα χορηγηθεί με προσκόμιση φωτοτυπίας της σύμβασης εργασίας.

 Δελτίο τύπου ΥΠΠΕΘ