Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

Ημερήσιες και εβδομαδιαίες νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες με δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου

ΦΕΚ  879 τ. Β'/13.03.2018

Ειδικότερα για το νομό Χανίων:
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ:  
Χανιώτικα νέα
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ:
Νέοι Ορίζοντες
Σεληνιώτικα Νέα