Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

Αναστολή όλων των Αγώνων Σχολικού Πρωταθλήματος Α΄ Φάσης

Σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με την 12669/Δ5/25-01-2018 Απόφαση του οικείου
Υπουργείου, και μετά από επαφή μας με τη σχετική Διεύθυνση, συνεδρίασε η ΟΕΣΑΔ,