Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση Ημερίδας Πληροφόρησης του Δήμου Χανίων στο πλαίσιο της Πράξης Smart Cities, 11/12/2018