Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - Προκήρυξη επίσκεψης στη Σλοβενία