Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση Οργανωτικού Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης και του αναπληρωτή του