Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ