Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

20-22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ