Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2018

Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) -Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων