Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018

Έκδοση του επικαιροποιημένου Οδηγού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί των δημοσίων συμβάσεων, μεταφρασμένου στην ελληνική γλώσσα