Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018

Προκήρυξη θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ERCEA) -Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων