Σάββατο 14 Ιουλίου 2018

Τροποποίηση της 97719/Ζ1/13-06-2018 υπουργικής απόφασης (2520 Β’), με θέμα «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019»