Τρίτη 26 Ιουνίου 2018

Ενημέρωση για επικαιροποίηση (αλλαγή) προτιμήσεων ΕΕΠ – ΕΒΠ σε Διευθύνσεις Εκπ/σης ή ΚΕΔΔΥ που ανήκουν στην ΠΔΕ Κρήτης