Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

Πρόγραμμα μαθημάτων Α΄ Τάξης κα μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).