Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

Πράξη ΠΥΣΔΕ 18/24.5.18: Οριστική Πρόταση Τοποθέτησης σε οργανικά κενά με τη διαδικασία των βελτιώσεων - οριστικών τοποθετήσεων. Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης (εναπομείναντα κενά)