Τρίτη 15 Μαΐου 2018

Πράξη ΠΥΣΔΕ 16/15.05.2018: Πίνακας οριστικής πρότασης τοποθέτησης ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών. Ανακοίνωση - Πρόσκληση για βελτιώσεις, οριστικές τοποθετήσεις