Σάββατο 7 Απριλίου 2018

Αιτήσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) - Δελτίο τύπου ΥΠ.Π.Ε.Θ.