Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Α΄ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ