Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ‘Αμυνας (EDA) - Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων