Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ