Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

Έναρξη προγράμματος προπονήσεων για Στρατιωτικές Σχολές - ΣΕΦΑΑ