Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

ΓΕΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΚΠΕ ΚΟΝΙΤΣΑΣ