Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ/ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ