Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ της πολυήμερης εκδρομής του Γενικού Λυκείου Νέας Κυδωνίας στην Θεσσαλονίκη