Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)