Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΤΕ