Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

Γενική Προκήρυξη αγώνων αθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Δημοτικών Σχολείων 2016-17

Ανακοινώνεται η προκήρυξη των αθλοΠΑΙΔΕΙΩΝ Δημοτικών σχολείων ομαδικών αθλημάτων για το σχολικό έτος 2016-17