Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ