Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017

ΓΕΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ/ΑΘΗΝΑ