Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΝΤΑΝΟΥ