Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ