Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ AIDS ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ