Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΣΑΕΙ ΕΝ ΡΟΗ