Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ του ΓΕΛ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΟΡΘΟ)