Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017

Ενημέρωση για τις εκπαιδευτικές δράσεις της Διεύθυνσης Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Α. για τα σχολικό έτος 2017-8