Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2017-2018