Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017

Αποστολή συμπληρωματικής εγκυκλίου παράτασης απόσπασησης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2017-2018 και το ημερολογιακό 2018 του Ν.Ημισφαιρίου