Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας αντικειμενικών μορίων υποψηφίων Διευθυντών/ντριων του ΕΕΕΕΚ Κισάμου – Προθεσμία ενστάσεων