Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017

5μερη εκδρομή Γ' Λυκείου στη Ρώμη ή Θεσσαλονίκη