Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΟ ΜΠΑΝΣΚΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 2017