Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2017-2018