Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

Προσωρινός Πίνακας μοριοδότησης των υποψηφίων γιατην κάλυψη της κενούμενης θέσης του Υπευθύνου Σ.Σ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ