Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΙΟΡΘΩΣΗ στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΠΕ ΒΑΜΟΥ