Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Έγκριση επιμορφωτικού σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ15 Ν. Ηρακλείου, Ν. Λασιθίου, Ν. Ρεθύμνης και Ν. Χανίων-ΜακρήΔ-ΠΕ15-Εγκριση επιμορφωτικής συνάντησης