Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

«Αναστολή στελέχωσης των Ομάδων Φυσικής Αγωγής (Ο.Φ.Α.) στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»