Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για αποσπάσεις ή μετατάξεις υπαλλήλων σε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού (ΕΕΠ) στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων