Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

3η Ανακοίνωση Μοριοδότησης των υποψήφιων Δ/ντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης μετά την μοριοδότηση της Συνέντευξης από το Συμβούλιο Επιλογής