Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

Διευκρινίσεις για τη Διαμόρφωση των Σχεδίων Υλοποίησης της Θεματικής Εβδομάδας, στους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων, στους Σχολικούς Συμβούλους, καθώς και στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων